Skip to main content

GOHS Parent Newsletter

GOHS Newsletters

GOHS Parent Newsletter June 18 2020

June 22, 2020

GOHS Parent Newsletter June 18 2020pdf

Keep Reading

GOHS Parent Newsletter October 16 2019

October 16, 2019

GOHS Parent Newsletter October 16 2019pdf

Keep Reading

GOHS Parent Newsletter October 1 2019

October 1, 2019

GOHS Parent Newsletter October 1 2019pdf

Keep Reading

GOHS Parent Newsletter September 16 2019

September 16, 2019

Grand Oaks High School Parent Newsletter September 16 2019pdf

Keep Reading

GOHS Parent Newsletter September 4 2019

September 4, 2019

Grand Oaks High School Parent Newsletter September 4 2019pdf

Keep Reading

GOHS Parent Newsletter July 2019

July 30, 2019

Grand Oaks High School Parent Newsletter July 2019pdf

Keep Reading

View All News